Over ons

De werkdruk in het basisonderwijs is hoog.

 De werkdruk in het basisonderwijs is hoog. Daarom investeert de branche in maatregelen om de werkdruk te verlagen. In het werkdrukakkoord hebben de onderwijsunie, de PO-raad en het kabinet afgesproken dat scholen vanaf schooljaar 2018-19 extra geld krijgen om de werkdruk aan te pakken.

 De werkdruk in het basisonderwijs is hoog.

Roelf Roelofsen - Hoofdmeester

Online platform.

 Gelukkig zijn er veel mogelijkheden voor load-balancing of load-balancing. De reden voor ons om een online platform te ontwikkelen met veel informatie, kennis, real-world tools en voorbeelden om de juiste balans in werkdruk te vinden. Dit platform is ontwikkeld door het PO Platform Arbeidsmarkt. Het PO Platform Arbeidsmarkt is het fundament van werkgeversorganisaties (PO Raden) en werknemersorganisaties: Vereniging van Onderwijs Algemeen (AOb), Vereniging van Superintendent van Scholen (AVS), CNV Onderwijs (CNVO) en Federatie van Onderwijs Vakbonden (FvOv ). Het verzamelt en verzendt kennis en werkt op basis van behoefte. Het platform identificeert goede initiatieven, bij voorkeur innovatief in de industrie of daarbuiten, die de behoeften van de industrie stimuleren, faciliteren en initiëren. Verdieping in het onderwijsveld is het uitgangspunt. De PO Arbeidsmarkt is het expertisecentrum van de PO op de arbeidsmarkt en ondersteunt daarbij.

Over platform werkdruk:

 In het werkdrukakkoord van februari 2018 zijn onderwijsvakbonden, PO-besturen en kabinet overeengekomen dat scholen vanaf schooljaar 2018-2019 extra geld krijgen om de publieke druk op te vangen. Ze kunnen zelf kiezen hoe ze dat extra geld besteden. Het platform Werkdruk po is in het leven geroepen om scholen te helpen omgaan met werkdruk. In het Platform Arbeidsdruk zijn de volgende actoren vertegenwoordigd: PO Platform Arbeidsmarkt, PO-Raad, actieve PO, Algemene Vereniging van Schoolleiders, Onderwijsbond Aob, CNV en FNV en de Federatie Onderwijsunie.